pl | ua

 

Nasze atuty:
-
przyjazna i twórcza atmosfera,
- brak anonimowości – każdy uczeń traktowany jest indywidualnie,
- możliwość rozwijania pasji i zainteresowań,
- różnorodność ciekawych projektów i programów edukacyjnych,
- wyjazdy do kina, muzeum, teatru,
- Wycieczki turystyczno – krajoznawcze.

Zajęcia dodatkowe:

- chór
- zajęcia sportowe
- Klub Wolontariusza
- koło dziennikarskie
- koło teatralne
- koło regionalne
- projekty edukacyjne
- program terapeutyczny Ortograffiti
- zajęcia wyrównawcze
- zajęcia rozwijające

Akcje charytatywne:
-
Adopcja Serca
- Góra Grosza
- Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę
- Piłki za puszki
- List Cichego Przyjaciela

Tradycje szkolne:
-
Dzień Europejski
- Marsz na orientację
- Przeglądy Pieśni
- Święto Szkoły
- Kiermasze

Certyfikaty:
-
Szkoła Odkrywców Talentów
- Szkoła w Ruchu
- Szkoła Dobrych Praktyk
- Klub szkół UNICEF

Nasi partnerzy:
-
Gmina Niedrzwica Duża
- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
- Ośrodek Pomocy Społecznej
- Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo
- Fundacja Orange
- Związek Piłsudczyków
- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych
- Stowarzyszenie Animacji Kultury HEKSA
- Projektor Wolontariat Studencki

"Materiały graficzne, zdjęcia dostępne w tym serwisie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska"
Copyright © 2014 Private Policy - Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych
Realizacja: Sulimo