pl | ua
 
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych 
 
 
 
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych to organizacja, która powstała jesienią 2009 roku. Tworzą je ludzie reprezentujący niemalże cały przekrój niedrzwickiego społeczeństwa. Wśród naszych członków są nauczyciele, lokalni przedsiębiorcy, samorządowcy, lokalni działacze kultury czy też artyści.
 
W latach 2010-2012 Stowarzyszenie WIS wydawało dwumiesięcznik „Świstak”, który swoim zasięgiem docierał do wszystkich miejscowości na terenie Gminy Niedrzwica Duża. Do połowy 2012 roku ukazało się 11 numerów „Świstaka”. W 2012 roku prowadziło młodzieżowe internetowe Radio „Bobry”.
 
Stowarzyszenie WIS chętnie włącza się w szereg akcji charytatywnych, których jest organizatorem i współorganizatorem. Sukcesem zakończyły się: koncert charytatywny „Razem dla Adriana”, akcja zbierania zakrętek od butelek, zbiórka pieniędzy do puszek dla Kuby Bielaka czy akcja i koncert charytatywny „Razem dla Piotrusia”. W 2012 roku, wspólnie ze Stowarzyszeniem Kobiet Aktywnych z Czółen, Stowarzyszenie WIS prowadziło zbiórkę publiczną na rzecz państwa Lipowskich z Czółen, którzy jesienią 2011 roku w wyniku pożaru stracili swój dom.
 
W 2010 i 2011 roku Stowarzyszenie WIS organizowało akcje sprzątania lasów, których głównym celem była edukacja mieszkańców Gminy Niedrzwica Duża w zakresie działań proekologicznych.
 
Realizowane projekty:
  1. „Wolontariat sposobem na zmiany – drugi krok” - wspólnie z Fundacją na Rzecz Edukacji i Rozwoju Środowiska Lokalnego Niedrzwicy Kościelnej „Dziupla”. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

  2. „Kultywowanie tradycji regionalnych kluczem do edukacji międzypokoleniowej” w partnerstwie ze Szkołą Podstawową w Mariance. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

  3. „Młodzieżowa Grupa Medialna, czyli dziennikarze społeczni na start” wspólnie ze Szkołą Podstawową w Sobieszczanach i Gimnazjum nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Niedrzwicy Dużej. Projekt realizowany w ramach Programu Wspierania Aktywności Lokalnej na Terenach Wiejskich współfinansowanego ze środków Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej „Razem możemy więcej”.

  4. „Polsko-ukraińska grywalizacja” we współpracy z Gimnazjum nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Niedrzwicy Dużej oraz Gimnazjum w Sarnach (Ukraina). Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 
 
Kontakt:
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych
ul. Lubelska 10
24-220 Niedrzwica Duża
www.radiobobry.pl
e-mail: stowarzyszeniewis@gmail.com

 

"Materiały graficzne, zdjęcia dostępne w tym serwisie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska"
Copyright © 2014 Private Policy - Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych
Realizacja: Sulimo